Privacy Policy

Privacy Policy

Kalii Events onderschrijft de wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens. De werkwijze Kalii Events voldoet aan de eisen die de wet Bescherming
Persoonsgegevens aan Nederlandse organisaties stelt. Dit privacyverklaring is van toepassing
op alle verwerking van persoonsgegevens door Kalii Events via websites en overige kanalen.
Het beleid geldt niet voor websites of activiteiten van andere organisaties waar Kalii Events
naar verwijst. Deze organisaties kunnen mogelijk een ander privacyverklaring voeren. Je dient
dan zelfkennis te nemen van het daarvoor geldende privacyverklaring. De meest actuele
versie van het privacyverklaring is te allen tijde beschikbaar op Kalii Events. Een papieren
versie van het privacyverklaring van Kalii Events is op te vragen bij de directie Kalii Events
bereikbaar via telnr: 0346- 820477.
Inhoudsopgave Privacy:
1. Gegevensverwerking
2. Gegevensverzameling via internet
3. Gegevensverzameling buiten internet
4. E-mail
5. Abonneren en afmelden voor e-mailnieuwsbrieven
6. Dataretentie
7. Cookies
1.Gegevens verwerking.
Kalii Events verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar deelnemers administratie en
om belanghebbenden en belangstellenden te informeren. Kalii Events verstrekt
persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming Kalii Events draagt zorg voor
een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin
persoonsgegevens worden opgeslagen.
Op deze wijze stelt Kalii Events zeker, dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor
medewerkers die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn, en dat de
persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en
daarmee verenigbare doeleinden.
2. Gegevensverzameling via internet.
Kalii Events verzamelt via haar website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer jij je
aanmeldt voor onze evenementen, wanneer jij je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, of
wanneer jij je registreert als gebruiker op de website van Kalii Events.
3.Gegevensverzameling buiten internet.
Kalii Events verzamelt ook persoonsgegevens wanneer jij je aanmeldt voor onze
evenementen. Er worden ook gegevens verzameld via aanmeldformulier, telefoongesprek of
op andere manieren.
4. E-mail Indien je bij de inschrijving of op andere wijze je e-mailadres Kalii Events hebt
verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over de activiteiten van Kalii Events. Je kunt je te
allen tijde afmelden via e-mailadres info@kaliievents.com, of door contact op te nemen met
de directie van Kalii Events via 0346-820477.
5.Abonneren en afmelden voor e-mail nieuwsbrieven.
Je kunt je op diverse locaties op de website www.kaliievents.com abonneren op e-mail
nieuwsbrieven. Hiervoor is het achterlaten van een e-mailadres verplicht. Wil je minder of
geen e-mailings ontvangen? Je kunt je te allen tijde voor het betreffende emailabonnement
afmelden via e-mailadres info@kaliievents.com, of door contact op te nemen met de directie
van Kalii Events via 0346-820477.
6.Dataretentie Kalii Events zal persoonlijke gegevens bewaren, die we verwerken namens
onze deelnemers en om belanghebbenden en belangstellenden te informeren, zo lang als nodig
is om diensten te verlenen aan onze klant. Kalii Events zal deze persoonlijke informatie
bewaren en gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, om
geschillen op te lossen en om overeenkomsten af te dwingen.
7. Cookies.
Een cookie is een klein gegevenselement dat van onze website naar jouw browser kan worden
gestuurd en vervolgens kan worden opgeslagen op jouw harde schijf. Wij maken op onze
website soms gebruik van cookies om bezoekers in staat te stellen bepaalde opties aan te
passen, maar gebruiken geen cookies om jouw surfgedrag te volgen. Op onze servers wordt
een unieke, anonieme en gecodeerde hoeveelheid informatie opgeslagen, waarmee individuele
voorkeuren kunnen worden vastgesteld, zoals taalvoorkeur. Deze informatie bevat echter geen
privégegevens die op de pc van de bezoeker zijn opgeslagen. De gegevens in onze logfiles
zijn niet persoonsgebonden en worden door ons op generlei wijze gekoppeld aan de bezoekers
van onze website. De server verzamelt naast gegevens over datum en tijd van jouw bezoek
aan de site van Kalii Events ook het internetadres van de server die je doorverbond met onze
website. Wij gebruiken deze gegevens ter verbetering van de website en voor het evalueren
van verkeersstatistieken, zoals de tijdstippen op een dag en de dagen in een week waarop er
pieken zijn, en tevens om na te gaan welke onderdelen van de website relatief vaak worden
bezocht.
Privacy beleid Kalii Events.
Versie: 2 oktober 2019 Kalii Events houdt zich het recht voor het privacyverklaring te
wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacyverklaring.
Extra informatie.https://www.overheid.nl/overheidsinformatie/
© Kalii Events